Hart voor Emmeloord |
12839
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12839,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.2,mkd-theme-ver-1.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

11 juli 2017

Ruime meerderheid gemeenteraad stemt in met centrumplan

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het Centrumplan Emmeloord. Dit plan is de richtlijn voor de vernieuwing van het centrum. Het bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een zogeheten uitwerkingsagenda en een beeldkwaliteitsplan.

Wethouder Suelmann: “Stapsgewijs hebben wij toegewerkt naar het Centrumplan dat nu voor ligt. Een belangrijke periode was het Open Plan Proces tussen juni 2015 en maart 2016. Uitkomst daarvan was het scenario ‘Compact Centrum’, dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat scenario hebben wij verder uitgewerkt in een aantal varianten die in stadscafés zijn voorgelegd aan de samenleving. Op basis van de voorkeuren en reacties van de samenleving op die varianten hebben wij vervolgens dit centrumplan ontwikkeld. Wij gaan ons er de komende jaren voor inzetten dat dit plan wordt gerealiseerd, zodat het centrum van Emmeloord wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, krachtig en economisch vitaal gebied. Hiervoor hebben wij bewoners, ondernemers en partijen nodig die willen investeren”.

Drie onderdelen
Het Centrumplan bestaat feitelijk uit drie onderdelen: een stedenbouwkundig plan dat de belangrijkste (ruimtelijke) principes van het plan beschrijft. Een beeldkwaliteitsplan dat ingaat op de beoogde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectonische kwaliteit van het centrum van Emmeloord. Ten slotte een uitwerkingsagenda die beschrijft hoe de verdere uitvoering van het Centrumplan vorm moet krijgen.

Onderbouwing
Bij de ontwikkeling van het Centrumplan is rekening gehouden met bestaande functies, zodat de aansluiting met het bestaande centrum behouden blijft. De marktruimte voor functies als wonen, horeca, winkelen, werken en parkeren is bepaald. Daarnaast is in het Centrumplan rekening gehouden met eventuele verplaatsing van functies van buiten naar het centrum om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken. Waar mogelijk worden initiatieven van marktpartijen om winkelvoorzieningen van buiten het centrum naar het kernwinkelgebied te verplaatsen ondersteund. Er wordt uitgegaan van het gefaseerd ontwikkelen van het centrum uitgaande van investeringsbereidheid van marktpartijen en de marktvraag. Dat wordt nauwlettend gevolgd.

Resultaat in geld
De uitvoering van het Centrumplan kost geld. De verwachte kosten en dekking van dit Centrumplan zijn in beeld gebracht. Het financiële resultaat blijft (ruim) binnen het door de gemeenteraad maximaal toegestane resultaat van ten hoogste € 4 miljoen.

Nu de gemeenteraad goedkeuring heeft gegeven, kan de uitwerking en uitvoering van projecten en processen vorm krijgen.

Stedenbouwkundig plan

Uitwerkingsagenda

Beeldkwaliteitsplan

Inspraak

Impressies centrumplan:

Klik op een beeld voor een interactieve impressie.

De Deel

Korte achterzijde

Noordzijde

De beelden zijn een impressie, een gewenst beeld en nog geen uitgewerkt plan.

Beelden: Strootman Landschapsarchitecten

Gebruik deze knoppen voor het verbergen en weergeven van informatie.

Ondergrond: luchtfoto
Laag: bestrating
Laag: Horeca & winkels
Laag: Woningen
Laag: Groen

Suggesties voor voorkeursvariant

Iedereen die wilde bijdragen aan het centrumplan kon zijn of haar opmerkingen laten vastleggen in de stadscafés van 8 en 12 april voor verdere uitwerking. Onder de meest genoemde positieve reacties vallen onder meer het groener maken van het centrum, het toevoegen van horeca en een ‘rondje kunnen lopen’ van De Deel via de Lange Nering en Kettingplein de Korte Achterzijde in en terug, via (toekomstige) doorsteek naar De Deel. Daarnaast sprak een overgrote meerderheid zich negatief uit over het eventueel plaatsen van een grote supermarkt aan De Deel. Verder zijn wensen rondom de verkeersproblematiek, het parkeren en de nieuwe bebouwing aangedragen.

Centrumplan

Het centrumplan is gebaseerd op de reacties die tijdens de stadscafés zijn genoemd. Dat wil zeggen dat de supermarkt nu voorgoed van De Deel verdwenen is, dat opnieuw veel bomen zijn ingetekend en dat de bebouwing in het groen aan De Deel beperkt blijft. Verder wordt er rondom de Beursstraat horeca toegevoegd: de samenleving sprak zich positief uit over een horeca-paviljoen op De Deel. Tegelijkertijd is er het plan om de Beursstraat af te sluiten voor autoverkeer met mogelijkheid om te laden en lossen, wat moet bijdragen aan een intiem en gezellig stadsplein.

De Korte Achterzijde mag volgens de samenleving wel een opknapbeurt krijgen: de doorsteek naar of vanaf De Deel, het mooier maken van de gevels, en de uitbreidingsmogelijkheden van de winkels zijn ook in het centrumplan opgenomen om met eigenaren nader te onderzoeken. Verder kwamen er suggesties binnen voor woningbouw op het oostelijk deel van de Paardenmarkt. Op de plaats van de voormalige Mercatus-flats en de oostkant van de Paardenmarkt zijn daarom woningen opgenomen in het centrumplan, al ligt er nog geen concreet voorstel om deze daadwerkelijk zo te bouwen. Er kan nieuwe woon- en winkelbebouwing op het Jumboplein komen, wat door een ruime meerderheid als positief werd beschouwd.

Supermarkten mogen verplaatsen en uitbreiden achter het Kettingplein op de locatie waar de flats hebben gestaan. Daarbij is rekening gehouden met het aantal benodigde en beschikbare parkeerplaatsen. Toevoeging van woon-en winkelruimte is afhankelijk van beschikbare marktruimte, vraag en verplaatsing van binnen en buiten het centrum naar het centrum.

Wat kunt u op korte termijn verwachten?

Tijdens de stadscafés werd terecht de vraag gesteld: wanneer gaat er nu eens wat gebeuren? Een groot deel van het centrumplan vergt nader onderzoek, en een nadere ontwerpslag, voordat er gebouwd kan worden. Op korte termijn zijn er ook al veranderingen waar te nemen. Zo wordt er begonnen met de aanpak van De Deel. Dit kunt u nog meer op korte termijn verwachten:

  • ’t Voorhuys kan uitbreiden.
  • Uitvraag naar een eventuele invulling van het horecapaviljoen.
  • Gebouwen aan De Deel worden opnieuw en beter ingericht.
  • De markt op het Kettingplein wordt ook opnieuw en beter ingericht.
  • Verkeerssituatie wordt aangepakt: de geplande nieuwe rotonde bij de kruising vande Koningin Julianastraat/Espelerlaan wordt voorbereid en binnenkort uitgevoerd.
    En de straat Onder de Toren wordt opnieuw ingericht.
  • Zomerplein; de gemeente faciliteert bij voldoende animo vanuit de samenleving voor de organisatie.
  • Onderzoek naar invulling van de Poldertoren.
  • Meerdere onderzoeken en voorbereidingen om het stadshart van Emmeloord nu écht aan te gaan pakken.

Zomerplein

Na een succesvol winterplein dat van half december tot half januari plaats heeft gevonden, is het nu de beurt aan het zomerplein. Bij voldoende animo voor de organisatie faciliteert de gemeente deze zomer een activiteiten-plein voor jong en oud. Wederom in samenwerking met ondernemers, sportverenigingen en onderwijs- en culturele instellingen uit de Noordoostpolder. Heeft u vragen over de mogelijkheden of een goed voorstel en ziet u deze graag tijdelijk gerealiseerd op De Deel? Neem dan contact op met gemeente Noordoostpolder om in gesprek te gaan over de inrichting van het zomerplein.