Hart voor Emmeloord | Beeldkwaliteitsplan en financiële onderbouwing voor Centrumplan Emmeloord
12870
post-template-default,single,single-post,postid-12870,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Beeldkwaliteitsplan en financiële onderbouwing voor Centrumplan Emmeloord

Voor de zomer stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de uitwerkingsagenda voor het centrum van Emmeloord vast. Het college heeft nu het beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing gepresenteerd. Als de raad deze ook vaststelt, is het ontwikkelkader voor het centrum compleet. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en kan het centrum verder doorontwikkelen naar een krachtig, economisch sterk en aantrekkelijk hart voor Emmeloord.

Nieuw begin voor het centrum van Emmeloord
Met de nieuwe plannen stelt het college voor om het oude project financieel af te sluiten. Daarmee begint het nieuwe Centrumplan met een schone lei. De grondexploitatie (begroting) van Stadshart Emmeloord is in 2007 ingesteld om het toenmalige Masterplan Emmeloord Centrum te realiseren. In die jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het centrumgebied. Denk aan het opknappen van de Lange Nering, het aanleggen van de Paardenmarkt, het cultuurplein en de Korte Achterzijde. Deze investeringen zijn gedaan, vooruitlopend op de geplande grondverkoop voor het ontwikkelen van De Deel. In 2015 is het contract voor de ontwikkeling van De Deel ontbonden. De grond werd niet verkocht, maar de investeringen waren wel gedaan.
Vanaf 2015 is daarom een verliesvoorziening getroffen om de gedane investeringen af te dekken. De gemeente kan daardoor de financiële gevolgen van eerdere investeringen in het centrum dragen. En door nu de bestaande grondexploitatie af te sluiten worden de boeken van het “oude” plan letterlijk gesloten en kan het nieuwe Centrumplan een frisse start maken.

Financiële onderbouwing nieuwe Centrumplan
Het centrumplan is de uitkomst van het Open Planproces dat in 2015 van start ging. Het centrumplan betekent een nieuw begin voor de ontwikkeling van het centrum van Emmeloord. Maar de uitvoering van dit nieuwe Centrumplan kost ook geld. Van het plan zijn de te verwachten kosten en de dekking (opbrengsten) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht in een zogenaamde programma-exploitatie. Deze exploitatie is de financiële onderbouwing van het centrumplan. De gemeenteraad heeft in juli 2016 vastgesteld dat het financiële resultaat van het nieuwe plan maximaal € 4 miljoen negatief mag zijn. De financiële onderbouwing laat zien dat het bedrag daar (ruim) binnen blijft.

Beeldkwaliteitsplan
Ook het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Emmeloord is door het college gepresenteerd. In het plan worden richtlijnen gegeven voor de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Het plan heeft een formele status en wordt gebruikt voor toetsing en beoordeling van bouwplannen in het centrum door de welstandscommissie.

Het beeldkwaliteitsplan en de programmaexpoitatie worden in de RTG van 25 september besproken. Om de raad in staat te stellen de uitvoering van het Centrumplan goed te volgen, krijgt de raad elke vier maanden een voortgangsrapportage.

Bekijk de documenten op de website van de raad »