Hart voor Emmeloord | Eerste verbeteringen Stadshart Emmeloord in zicht
12234
post-template-default,single,single-post,postid-12234,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Eerste verbeteringen Stadshart Emmeloord in zicht

Eerste verbeteringen Stadshart Emmeloord in zicht

Richting een compact centrum:

Eerste verbeteringen Stadshart Emmeloord in zicht

13 oktober 2016

Centrummanagement, de invulling van het plein op De Kleine Deel, de aanleg van een rotonde bij de KJ straat/ Onder de Toren, de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte bij de gesloopte flats en de inrichting van het Kettingplein voor onder andere de weekmarkt. Deze korte termijn verbeteringen wil het college snel realiseren in Stadshart Emmeloord. In de RTG van 3  november buigt de gemeenteraad zich over deze plannen die onderdeel zijn van Hart-voor-Emmeloord.

Wethouder Suelmann: “Nu het scenario ‘compact centrum’ is vastgesteld, willen we als gemeente naar bedrijfsleven en bevolking actief laten zien dat we zaken oppakken. Door ingrepen die op korte termijn kunnen ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat doen we dus ook”, benadrukt hij. “Doel is ook om ondernemers mee te laten doen, goed samen te werken en om hen zo het compacte centrum te laten ervaren”.

Centrummanagement
Het is de bedoeling dat winkeliers, eigenaren een gezamenlijke visie hebben op het compacte centrum, samen willen werken, investeren en nadenken over het (toekomstbestendige) centrum. Dit vraagt om organiserend vermogen en draagvlak. De gemeente wil dit proces faciliteren en samen met winkeliers en vastgoedeigenaren onderzoeken of er collectieve ondernemersactiviteiten in bijvoorbeeld een Emmeloorder Ondernemers Fonds haalbaar zijn.

Invulling horecaplein/de Kleine Deel
Het plein De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar op De Kleine Deel wordt een extra verblijfsgebied gecreëerd voor horeca en ontmoeting door de straat die nu nog langs ’t Voorhuys en de Rabobank loopt deels af te sluiten. In de aanloop op de permanente situatie wil De gemeente nu al ondernemers uitnodigen om samen als tijdelijke functie van De Kleine Deel een seizoenenplein te creeren: een combinatie van tijdelijke horeca met een gebruiksfunctie die refereert aan en die per (polder)seizoen verandert.

Aanleg rotonde KJ straat/Onder de Toren/Espelerlaan
Weggebruikers ervaren dit kruispunt als onveilig en onoverzichtelijk. Ook in het compacte centrum is de aanleg nodig. In de avondspits kan de kruising het autoverkeer niet goed verwerken. Dit leidt tot wachtrijen op Onder de Toren. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde de meest effectieve en toekomsbestendige oplossing is. De aanleg kan eind 2017 beginnen.

Inrichting openbare ruimte bij flats
De flats bij de locatie Tros, Anker, Boei zijn intussen gesloopt. Samen met Mercatus gaat de gemeente de locatie tijdelijk inrichten door de aanleg van een voetpad, het inzaaien met gras en de aanleg van gevarieerde beplanting. Bedoeling is de locatie netjes in te richten als verblijfsgebied totdat er duidelijkheid is over de toekomstige planontwikkeling en inrichting.

Herinrichting Kettingplein
De weekmarkt blijft op het Kettingplein. De gemeente heeft met de marktkooplieden afgesproken dat dit plein heringericht wordt door beperkte fysieke en technische aanpassingen te doen waaronder aanleg van ondergrondse stroomvoorziening en het verplaatsen /toevoegen van meubilair . Ook voor andere activiteiten / evenementen zijn deze ingrepen nodig.

Achtergronden
In de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2016 is een motie aangenomen waarin het college verzocht is om in de RTG van oktober 2016 te komen met een voorstel voor korte termijn verbeteringen. Ook tijdens de openbare bijeenkomsten van het Open Plan Proces Hart voor Emmeloord hebben aanwezigen met nadruk gevraagd om niet alleen een scenario voor het centrum van Emmeloord voor de langere termijn te ontwikkelen. Ook op korte termijn moeten al verbeteringen zicht-, voelbaar-, en beleefbaar zijn.

Al deze korte termijn verbeteringen, ook wel quick wins genoemd, maken onderdeel uit van het programma en de uitwerking van scenario Compact Centrum en geven antwoord op de motie van 4 juli. Meer informatie over Hart voor Emmeloord is te vinden op de geactualiseerde website hart-voor-emmeloord.nl. Hier is ook een dynamische kaart te vinden met een actueel overzicht van alle (komende) ontwikkelingen.