Hart voor Emmeloord | Gemeenteraad stemt in met quick wins in Stadshart Emmeloord
12270
post-template-default,single,single-post,postid-12270,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Gemeenteraad stemt in met quick wins in Stadshart Emmeloord

Begin deze week heeft de gemeenteraad ingestemd met uitvoering van de zes zogeheten quick wins voor Stadshart Emmeloord. Dit zijn centrummanagement, de invulling van het plein op De Kleine Deel, de aanleg van een rotonde bij de KJ straat/ Onder de Toren, de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte bij de gesloopte flats en de inrichting van het Kettingplein voor onder andere de weekmarkt. De instemming van de gemeenteraad maakt het mogelijk dat deze verbeteringen op korte termijn al zichtbaar, voelbaar en beleefbaar moeten zijn.

 1. Centrummanagement
  In steeds meer stadscentra wordt onderkend dat een goede samenwerking en samenhang tussen ondernemers en een ondernemersfonds waarin al die ondernemers participeren steeds belangrijker wordt voor een sterk, economisch vitaal en toekomstbestendig winkelgebied. Onder invloed van internetshopping staan de bestedingen in veel centra onder grote druk, Emmeloord is daarop geen uitzondering. Om te kunnen overleven zal niet alleen de ruimtelijk-economische structuur (incl. parkeren en bereikbaarheid) van een winkelgebied op orde moeten zijn, maar ook de promotie, marketing, sfeer en beleving van het winkelgebied. Dit vraagt om gezamenlijke, financiële slagkracht. Er is echter een tegenovergestelde trend gaande. Het aantal leden van de winkeliersverenigingen neemt af, terwijl wel alle ondernemers profiteren van de activiteiten die de vereniging initieert. Met de invoering van een ondernemersfonds (BIZ) en het vormen van een ondernemerscollectief is deze negatieve trend te keren.

 2. De Kleine Deel
  De Deel blijft een multifunctioneel plein met ruimte voor parkeren en evenementen. Op De Kleine Deel komt een extra verblijfsgebied voor horeca en ontmoeting. Daartoe wordt de straat die langs ’t Voorhuys en de Rabobank loopt deels afgesloten. Om op korte termijn al inhoud te geven aan die toekomstige situatie wordt, in samenwerking met ondernemers, een seizoenenplein gerealiseerd. Een tijdelijke programmering die verandert met de seizoenen en die de sfeer en functie van De Kleine Deel probeert te vangen door reuring en intimiteit toe te voegen aan De Deel.

 3. Rotonde Koningin Juliananstraat/Espelerlaan
  Weggebruikers ervaren de kruising tussen de Koningin Julianastraat en de Espelerlaan als onveilig en onoverzichtelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat een rotonde de meest effectieve en duurzame oplossing is voor dit probleem. De vorming van een compact centrum heeft niet tot nieuwe inzichten geleid, waardoor niets de aanleg van de rotonde meer in de weg hoeft te staan.

 4. Tijdelijke inrichting van de openbare ruimte van de flats

 5. Met het slopen van de flats aan De Boei, Het Anker, De Tros en De Meerpaal is er een grote nieuwe openbare ruimte bijgekomen in het centrum waarvoor op korte termijn geen nieuwe functie is voorzien. Samen met Mercatus zal de locatie tijdelijk worden ingericht door een voetpad aan te leggen, het met gras in te zaaien en de exacte locatie waar voorheen de flats stonden te beplanten. Hiermee wordt de locatie voorlopig ingericht als verblijfsgebied in afwachting van de nieuwe herontwikkeling.
 6. Herinrichting Kettingplein
  Het Kettingplein zal op korte termijn worden heringericht als een (volwaardig) plein dat ruimte biedt aan voor het centrum belangrijke activiteiten en evenementen, waaronder de weekmarkt. Onder herinrichting worden fysieke en technische aanpassingen verstaan, waaronder de aanleg van ondergrondse stroomvoorziening en mogelijk verplaatsing van meubilair.

 7. Een nieuwe fase, een nieuwe website

 8. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de toekomst van het centrum van Emmeloord. De voorkeur van de bevolking voor een compact centrum is daarbij overgenomen. Daarmee is het proces voor een nieuw centrum natuurlijk niet ten einde. De website www.hartvooremmeloord.nl is vernieuwd en houdt Noordoostpolder op de hoogte van de realisatie van het centrum, eerste resultaten, de plannen en de nieuwste ontwikkelingen. Ook biedt het een podium voor nieuwe particuliere ontwikkelingen en initiatieven.