Hart voor Emmeloord | Inbox (deel 3)
11490
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-11490,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Inbox (deel 3)

Doe ook met ons mee en breng uw goede idee in voor het centrumgebied.

deel 3: jan/feb 2016

Deel 3: jan/feb 2016

De volgende ideeën hebben we al ontvangen.

Samen iets moois maken!

Hans Veenhuis

…een aanvullende suggestie.
Door de kruising bij de Rabobank af te sluiten voor doorgaand verkeer en de ingang naar de parkeerplaats een stuk op te schuiven richting de Poldertoren kun je een stuk grond bij het plein betrekken waar je verder eigenlijk niets mee kunt.
De Lemstervaart kan er geen goede plek krijgen maar de kleine kunstwerken die er staan wel.

Vraag:

Helga Wiedijk

Per 24 februari 2016 is de term ‘kanslocaties’ geïntroduceerd. Graag uitleg over het fenomeen kanslocaties.

Is het mogelijk om bijgevoegde vragen op de website van antwoorden te voorzien? Of binnen een lopende tekst onder het kopje Kanslocaties de gevraagde informatie te geven?

 1. Vanaf welk moment zijn betreffende locaties als kansrijk gezien?
 2. Op basis waarvan worden betreffende locaties kansrijk geacht?
 3. Onder welke voorwaarden kunnen kansen zich verwezenlijken?
 4. Hoe is een ontwikkeling op de kanslocaties van invloed op de uitvoering van scenario I Bestaand centrum; hoe gaat zo’n ontwikkeling samen met I?
 5. Hoe is een ontwikkeling op de kanslocaties van invloed op de uitvoering van scenario II Lang centrum; hoe gaat zo’n ontwikkeling samen met II?
 6. Hoe is een ontwikkeling op de kanslocaties van invloed op de uitvoering van scenario III Compact centrum; hoe gaat zo’n ontwikkeling samen met III?
 7. Waarom is een mogelijke vertaling van kansen nog niet verwerkt in een van de scenario’s?
 8. Hoe kan het dat binnen drie verschillende scenario’s dezelfde locaties in dezelfde mate kansrijk zijn?
 9. Waarom is het wel of niet van belang voor inwoners om meer informatie te hebben over kanslocaties?

Het hele centrum is natuurlijk een kanslocatie en binnen het centrum is in verschillende scenario’s de kansrijkheid van locaties vertaald naar een concrete ontwikkeling. De geschetste opties lijken me niet compleet zonder informatie over de, nieuwe aparte categorie, ‘kanslocaties’.

Antwoord:

Guido Wallagh

Procesbegeleider van het Open Plan Proces

De scenario’s gaan in op locaties in het centrum waar, op basis van de inbreng tijdens de openbare bijeenkomsten, een redelijke mate van duidelijkheid over verkregen is. Daarnaast zijn er, tijdens of naar aanleiding van de openbare bijeenkomsten, vragen gekomen over locaties die bij de verdere uitwerking van een scenario meer concreetheid zouden moeten krijgen. Het gaat hierbij dan om locaties die in de loop der tijd voor herbestemming in aanmerking komen en om locaties waarvoor uitbreidingsintenties zijn. Het gaat dan om de locaties: CWI, Sinke, ’t Voorhuijs, Rabo en ABN AMRO. Dit zijn kansen in de ogen van eigenaren, bewoners en/of andere aanwezigen tijdens de openbare bijeenkomsten, maar over de mogelijke toekomstige bestemming is tijdens de openbare bijeenkomst nog geen nadere duiding gegeven. Omdat tijdens de twee laatste openbare bijeenkomsten door aanwezigen aangegeven is dat ook deze objecten in de (nabije) toekomst een bijdrage kunnen leveren aan het gevarieerd houden, gezelliger krijgen en eigen maken van het centrum, hebben de project- en klankgroepleden in de legenda van de scenario’s de term ‘kanslocatie’ geintroduceerd. Wanneer na besluitvorming meer duidelijkheid is over een nader uit te werken scenario, kan ook gerichter in gesprek gegaan worden met de eigenaren van de desbetreffende kanslocaties.

Henk Hettinga

…een aanvulling van

Aanvulling scenario II Lang Centrum: Levendigheid vergroten.

 • Betaalbare kansen creëren voor startende – en kleine ondernemers, artiesten of kunstenaars door middel van kleine markthalletjes aan overkant Lange Nering Oost.
 • Meer mogelijkheden creëren voor overnachtingen. Is vraag naar.
 • Concern voor werk inschakelen voor bewaking en beheer fietsenstalling(en), wc’s en service punt(en).
 • De Deel zoals in scenario I: ruimtelijk en open houden

Marianne van Waveren

Wees alerter op de Rijksmonumenten aan de Koningin Julianastraat. Deze worden systematisch vernield. Verder is het park een aanfluiting, kapotte bestrating, drugsdealers en wildgroei. Kijk hoe het was, De Deeltjes en een groot grasveld. Gras kan niet vernield worden en maakt het weer een open ruimte. Niet alleen een hondenuitlaatcentrum.

Dick Offringa

Tegenover de Passage ( Polderhof) nieuwe winkels met appartementen er boven.
Ook boven nieuwbouw Jumbo appartementen, recht tegenover de Passage.
Lange Nering Oost en Korte Achterzijde intact laten.
Paar winkeltjes en horeca met terrasjes op de Deel.
Nieuwe woningen aan Koningin Julianastraat.

Samen een plan en centrum maken!

Evert de Graaff

De plannen voor de herinrichting van het centrum van Emmeloord zijn in volle gang. Samen met de bevolking worden diverse plannen ontwikkeld en beoordeeld. Ik heb er het volste vertrouwen in.

De laatste jaren zijn er om diverse redenen een groot aantal kunstwerken van de Deel verplaatst of verwijdert. Het zou een gemiste kans zijn als we dit nu niet goedmaken, immers: ‘wat is een levend stadscentrum zonder kunst’. Omdat ik hoop dat er ruimte en geld vrijgemaakt wordt voor een kunstwerk op of rond De Deel, richt ik mij tot het open planproces met een idee.

Maak een kunstwerk wat duidelijk visualiseert dat wij circa 4 meter onder de zeespiegel wonen. Het werk moet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de actuele waterstanden. Het moet duidelijk maken dat De Zuiderzeewerken een tweetraps ontwikkeling is geweest. Eerst de afsluiting van de Zuiderzee met de afsluitdijk, en vervolgens de Noordoostpolderdijk.

2 dimensionaal: Een afscheidingsmuur van twee doorzichtige platen. Tussen deze twee manshoge ‘glasplaten’ wordt met elektrische waterpompen de actuele N.A.P. waterstanden getoond. (Noordzee en IJsselmeer) Note: De Noordzee is dynamisch met eb en vloed. Een dergelijke afscheidingsmuur zou tevens een afscheiding kunnen vormen tussen De Deel en parkeerplaatsen.

3 dimensionaal: Een groot gemetseld deels verzonken bassin naar voorbeeld van het kunstwerk voor het gemeentehuis Kubische Fossielen van Sjoerd Buisman. Het bassin zou dan een buitenring (Noordzee met Afsluitdijk) en een binnenring in de vorm van Noordoostpolder kunnen hebben.

Evert de Graaff - Kunstwerk visualisatie waterstanden

deel 3: januari 2016

Helpt u mee?

Stuur hier ook uw idee in

Stuur uw idee of opmerking op een van bovenstaande ideeën in.

[contact-form-7 id=”11012″ html_class=”default”]