Hart voor Emmeloord | Inbox
11026
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-11026,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Inbox

Doe ook met ons mee en breng uw goede idee in voor het centrumgebied.

Deel 1: oktober 2015

Deel 1: oktober 2015

De volgende ideeën hebben we al ontvangen.

Samen iets moois maken!

André Wouters

Laat “De Deel” zoals het nu is. Dit fenomeen hóórt bij Emmeloord en de Polder. Ik kan me Emmeloord niet voorstellen met zonder De Deel zoals die nu is.

Karin Pals

Deze zomer was Adriaan Geuze  (Nederlandse landschapsarchitect en de oprichter en eigenaar van West 8 urban design & landscape architecture BV.) te gast bij VPRO Zomergasten.

Wij waren verbaast over zijn kennis over Flevoland, de Noordoostpolder en de architecten die ons gebied hebben ingericht.
Mijn idee is dat Adriaan Geuze het voorkeurs scenario gaat uitwerken tot een ontwerp, omdat deze landschapsarchitect historie en toekomst vertalen naar een inspirerend Hart  van Emmeloord.

Succes met het verzamelen van alle wensen en eisen!

Rita Pontororing

Galerie voor amateurs. Er zijn in de Noordoostpolder veel amateurs, die een hobby als schilderen, beeldhouwen, fotograferen, objecten maken, beoefenen. Het zou leuk zijn om die amateurs een podium te geven. De galerie zou gedragen kunnen/moeten worden door vrijwilligers die bereid zijn om de galerie te bemannen, op zoek te gaan naar amateur kunstenaars. Op zaterdagen kunnen amateurmusici op een bepaald vast uur een optreden verzorgen. Jonge musici kunnen podiumervaring opdoen. Een hoek in de ruimte kan gereserveerd worden voor projecten van scholen. Een voorbeeld: in 2013 hadden studenten van ROC Friese Poort prachtige zelfportretten geschilderd, een stuk of 4 portretten konden tentoongesteld worden met een verwijzing dat de rest van de portetten te zien zijn in school. In het Muzisch Centrum hangen regelmatig hele leuke werken, maar dat wordt merendeel bekeken door mensen die daar komen. Ook het MC kan profiteren van een stukje ruimte. Een voorbeeld van optreden op zaterdag: In Luttelgeest is de plaatselijke fanfare actief met het opleiden van jonge kinderen die later in de fanfare kunnen meespelen. Ter stimulatie zou een aantal jonge leden met ervaren leden een klein optreden kunnen verzorgen. Genoeg invulling.

Ronald Loof

Laat “De Deel” zoals het nu is. Dit fenomeen hóórt bij Emmeloord en de Polder. Ik kan me Emmeloord niet voorstellen met zonder De Deel.

Ondanks dat ik al geruime tijd in het centrum woon, en gezien heb dat het langzaam om zeep geholpen is, toch maar een poging om een bijdrage te leveren. Niet geschoten is altijd mis. Het zijn hele simpele ideetjes en ook een paar kostbare. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.

Cindy Koopmans

Er moet 100% meer komen voor de jeugd, qua uitgaan heb je hier niks. Alles wordt volgestouwd met 12 tot 20-jarigen. Voor de 25 plussers is er dus niets, dat is jammer.

Henk Hettinga

1. Station aan westkant: zo hoeven passagiers uit Urk niet heel Emmeloord door: ontlasten verkeer in Emmeloord.

2. Parkeren voor centrum en evenementen rechtstreeks aan de A6: ontlasten verkeer in Emmeloord. Bovendien is Emmeloord tijdens evenementen vaak slecht bereikbaar (o.a. door wegwerkzaamheden)

3. Voldoende nette en ruime openbare toiletten in centrum: niet op afgelegen plekjes.

Evert de Graaff

Harry van Boven

Harry van Boven

Jos Roksnoer

In het verleden zijn veel fouten gemaakt bij de inrichting van het stadscentrum, en die zijn niet gemakkelijk te herstellen. Onderstaand per locatie mijn ideeën om daar alsnog enige verbetering in aan te brengen:

De Deel: Nu een verzameling blik, het hart van Emmeloord en van de polder verdient beter: stadspark met waterpartij. Rabozijde: Grote bomen plaatsen (bijv. platanen), met daaronder kleinschalige horeca en terrasjes. Locatie voormalige Deeltjes: kleinschalige winkeltjes aansluitend aan een parkeerdek richting busstation. Tussen appartementengebouw en Voorhuys: terrein voor kleine evenementen zoals kermis en onderdelen van het Pieperfestival. Sommige evenementen horen nu eenmaal in een stadscentrum thuis. Aanvullend parkeren. (tekening bijgevoegd)

Lange Nering West: Door de uniforme gevels is de belangrijkste winkelstraat verworden tot een saaie eenheidsworst. Enigszins goed te maken door het uitstallingsverbod op te heffen. De wanstaltig grote en scheef geplaatste banken vervangen door fraaie elementen en zithoekjes. Hier de weekmarkt houden, met evt. uitbreiding naar het Kettingplein.

Kettingplein: Het rijtje winkels naast de Jumbo lijkt op het winkelcentrum van een ontredderde nieuwbouwwijk. Aanzicht renoveren en de Jumbo verplaatsen. In een stadscentrum horen geen grote supermarkten. Kleine evenementen op het plein, evt. weekmarkt.

Lange Nering Oost: In combinatie met de ruimte na sloop van de flats: woningbouw, groen, grootschalige winkels zoals supermarkten. Huidige resterende winkels verplaatsen naar Lange Nering Oost en beter ontwikkelde zijstraten.

Kijk naar voorbeelden, bijv. in vakantiegebieden. Wat maakt een stad(je) aantrekkelijk: Terrasjes, kleurrijke winkeltjes, uitstallingen, gezellige hoekjes en veel groen. Niet zelden worden in het buitenland parkeerplaatsen, terrassen en zelfs wegen aangepast aan de bestaande begroeiing, en spaart men zo oude platanen, olijfbomen enz. Niet het omgekeerde zoals in Emmeloord, waar de weinige oude bomen al opgeruimd worden voordat er ook maar iets aan de verdere situatie verandert. En dichter bij huis: De laatste uitbreiding van Bataviastad is een perfect voorbeeld van hoe het ook kan.

Judo Bakker

Lid van Algemeen Bestuur waterschap Zuiderzeeland namens Water Wonen en Natuur

Wateropgaven voor de verdere ontwikkeling van Emmeloord Centrum
Gelet op de toenemende kans op meer extreme neerslag in de komende jaren zal de inrichting van het centrum van Emmeloord daarop moeten worden voorbereid.
In de afgelopen jaren zijn grote oppervlakten van het centrum van Emmeloord “verhard”. De winkelstraat De Lange Nering heeft als waterafvoer een (beperkte?) opvangmogelijkheid door middel van een afvoergoot. Parkeerterrein De Paardenmarkt was in het verleden voor een groot deel een groenvoorziening in de vorm van een tuin van een voormalig schoolgebouw.
Grotere “groenvoorzieningen” bevinden zich met name aan de randen van het centrale gebied en hebben momenteel geen of weinig functie voor wateropvang en –buffering. (parkgebied in het noordwestgebied; groenvoorziening rondom flats Boei; Anker; Tros en Meerpaal noordwestgebied) Nieuw te ontwikkelen gebieden liggen (mogelijk) juist in deze groengebieden waardoor de opvang en buffering van regenwater mogelijk nog verder wordt beperkt.

Voorkomen van wateroverlast bij extreme regenval.
Bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het centrum van Emmeloord moet rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige extreme regenval. Er zijn inmiddels computersimulatieprogramma’s beschikbaar welke op straatniveau een beeld geven van de affecten van deze extreme regenval. (bijvoorbeeld www.3Di.nu) Het lijkt mij verstandig om gebruik te maken van dit soort programma’s om de effecten op de huidige inrichting te analyseren. (in hoeverre kan de Lange Nering regenwater opvangen voordat het water  de winkels binnenstroomt.)
Vervolgens zal bij de nieuwe ontwikkelingen moeten worden vastgesteld op welke manier de wateropvang en –buffering en afvoer plaats kan vinden van extreme regenval. Het in het rioolstelsel

Beperken van hittestress
Tevens moet worden onderkend dat stedelijk groen een (belangrijke) functie heeft ter voorkoming van de zgn “hittestress”. Met name door de “verstening” van het centrum van Emmeloord zal bij grote hitte de temperatuur hoger worden dan in de nabije omgeving. Als in de nieuwe ontwikkeling ook (extra) huisvesting voor ouderen in het centrum wordt gerealiseerd zal met dit aspect ook rekening moeten worden gehouden. Bekend is immers dat ouderen meer last hebben van hoge temperaturen. Door groen in de nabijheid kan de hittestress worden beperkt.

Tijdig inschakelen Waterschap Zuiderzeeland
Hoewel bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan mede-overheden waaronder het waterschap de mogelijkheid heeft inbreng te hebben op de besluitvorming lijkt het mij voor de hand liggen de deskundigheid van het waterschap met betrekking tot het (regen)waterprobleem al in de ontwikkelingsfase in te schakelen. Hierdoor kunnen eventuele “herstel” activiteiten worden beperkt.

Gonda Zonneveld

Wij wonen op de Deel en zouden het op prijs stellen als er rekening wordt gehouden met de bewoners van de omliggende woningen, De Deel, Kampwal etc. In verband met de geluidsoverlast van muziekevenementen. Het Pieperfestival daar genieten wij van en ook de kermis is geen probleem. Alleen wordt tijdens deze activiteiten (wij kijken op het gebouw van Sinke) de bosjes en struiken gebruikt als toilet of om in te spugen, etc. Wij zijn dan genoodzaakt om de gordijnen dicht te doen want is niet smakelijk om daar de hele dag en avond naar te moeten kijken. Komt natuurlijk door de alcohol, mensen denken dat niemand het ziet, nou wel, dus! Wij wonen met heel veel plezier op De Deel en zeker in Emmeloord (wij komen uit het westen) en hopen dat dat zo blijft. Als er straks een gelegenheid komt voor muziekevenementen dan wordt het probleem nog groter en hebben wij zeker GELUIDSOVERLAST. Wij hopen dat u dit meeneemt in uw overweging. Het mooiste zou zijn, een soort park met gelegenheid om iets te drinken of wat kleine winkeltjes.

Paul Ringelberg

Mijn complimenten voor dit initiatief, eindelijk een planmatige aanpak om met draagvlak iets te ontwikkelen!

Zelf vind ik het belangrijk dat er een ruim plein overblijft, dat de wind vanaf het plein de Lange Nering in wordt gebroken en dat er voldoende parkeerruimte op De Deel blijft.

Dave Sneijder

Alles behalve volbouwen, dat is zo’ n slecht idee. Er is genoeg leegstand in de Lange Nering as it is.
Het mooiste zou me lijken om weer naar hoe het was te gaan, winkeltjes op de deel, met misschien een fontein en wat gras waar je in de zomer lekker kan zitten. Beetje a la central park in New York maar dan op kleine schaal.

Peter Smidt

“In de vakantie waren we in Nerja, zuid Spanje, en zagen we een gezellig stadspleintje. We zeiden tegen elkaar: Je kunt eigenlijk met beperkte middelen iets sfeervols creëeren. De palmbomen kun je vervangen door noord Europese soorten. Met wat bloemenperken, banken en sierbestrating moet het lukken.”

Helga Wiedijk

Hieronder mijn reactie op de open vragen van de eerste openbare bijeenkomst.

Wat vindt u belangrijk?
Dat de inrichting van het centrum op navolgbare wijze tot stand komt. Van keuzes, nu en in de toekomst, moet navolgbaar zijn wanneer ze door wie op basis waarvan gemaakt worden. Zodat begrijpelijk is waarom er wel of niet en juist zó gebouwd wordt. Alle aspecten van de inrichting van het centrum moeten uitgelegd kunnen worden als vertalingen van het vooropgezette stedenbouwkundig plan. Het is belangrijk dat niet wordt gekozen voor permanent ad hoc beleid onder het mom van ‘inspelen op vraag vanuit de markt’. Zonder vastgestelde ontwerpvisie waarin functiebestemmingen zijn toegekend aan locaties en waarin een beeldkwaliteitsplan eisen stelt aan ontwerpen, geeft gemeente de regie uit handen en kan onsamenhangendheid ontstaan. Er kunnen dan bijvoorbeeld zomaar eens grote of kleine zwarte dozen verrijzen.
Verder vind ik belangrijk dat vóór er getrechterd wordt naar scenario’s het duidelijk is wat in principe mogelijk is is in financieel opzicht. Wat zou er bijvoorbeeld alleen gerealiseerd kunnen worden indien er inkomsten uit betaald parkeren worden gegenereerd?
Wat mist u? Een integrale stedenbouwkundig visie met daaraan gekoppeld een beeldkwaliteitsplan. Een stedenbouwkundig plan dat functiebestemmingen (wonen, werken, winkelen, horeca openbare ruimte) en de beeldkwaliteit regelt. Marktpartijen kunnen inspelen op die stedenbouwkundige onderlegger, niet andersom!

Wat is een mooie, fijne aantrekkelijke plek?
(Binnen een centrum als dat van Emmeloord.)
Een goed vormgegeven ontmoetingsplek met ruime gevarieerde zit- en groenelementen. Er moet wel iets te beleven zijn of uitzicht op levendigheid zijn. De vormgeving c.q. inrichting moet zodanig zijn dat het voor alle leeftijdscategorieën uitnodigt tot verblijf.
Wat is een lelijke, onaantrekkelijke plek?

(Binnen een centrum als dat van Emmeloord.)
Een ongedefinieerde niet bewust vormgegeven plek. Een plek die eruit ziet als het gevolg van kaalslag. Kaalslag die ingevuld wordt met bloemperkjes. Een plek die samenhang met de omgeving mist. Een plek alleen bestemd voor auto’s. Een plek die gedomineerd wordt door geparkeerde auto’s of autoverkeer. Een plek met de beleving van architectuur die niet op basis een beeldkwaliteitsplan (gekoppeld aan een stedenbouwkundig plan) tot stand is gekomen. De beleving van die plek kan dan namelijk gedomineerd worden onsamenhangendheid in architectuurstijlen. (Overigens kan ’onsamenhangendheid’ ook verbeeld worden in architectuur. Dan kan een contrast, omdat het bewust is vormgegeven, een toegevoegde waarde hebben. Nieuwe architectuur verhoudt zich dan wel degelijk met bestaande architectuur en dus is er samenhang.)

Stelt u zich eens voor. U wandelt over tien jaar door het centrum. Wat wilt u dan graag zien?
Dat wat op basis van de integrale visie en het daaraan gekoppeld beeldkwaliteitsplan van 10 jaar daarvoor heeft vorm gekregen. Dus een vormgeving en locatiebestemming die de vertaling is van een VISIE op centrumvernieuwing die in één keer ontwikkeld werd na zorgvuldig onderzoek. Dat plan kan wel gefaseerd uitgevoerd worden. Wannéér er ergens gebouwd of afgebroken kan variabel zijn, maar wát er gebouwd of afgebroken gaat worden is geen verrassing. Want functiebestemming en beeldkwaliteit zijn vastgelegd. Marktpartijen bepalen de bestemming van een locatie en de beeldkwaliteit (dus wat en hoe gebouwd wordt) NIET. Marktpartijen hebben alleen het wanneer bepaald.

Gemeente heeft over tien jaar nog steeds de regie over het aanzien van het centrum omdat zij die regie in een eenduidig scenario 10 jaar daarvoor heeft vastgelegd.

In dat stedenbouwkundig ontwerp met beeldkwaliteitsplan zou ik dan graag over tien jaar het resultaat zien in een mix zien van winkels, woningen, horeca en verblijfsplekken in de openbare ruimte. De auto domineert niet. Er kan over tien jaar al heel lang betaald parkeren zijn wanneer inwoners 10 jaar geleden kozen voor kwaliteit van inrichting van openbare ruimte die nu eenmaal ergens van betaald moest worden. Voor betaald parkeren kan dan tariefdifferentiatie gelden. Er is over tien jaar geen overschot aan parkeerplaatsen voor het centrum als geheel. Over tien jaar moeten we heel blij kunnen zijn met het feit dat in 2015 niet werd aangestuurd op structureel ad hoc beleid als gevolg van het open planproces.

Samen een plan en centrum maken!

Gert Dibbits

Ik heb in het kort gezegd 2 zaken aangegeven:

1. Op de deel een paviljoen bouwen met terras naar de zon richting ’t Voorhuys. Kun je ’s avonds ook nog genieten van de zon. Daarvoor komt er een speeltuin. Je hoort er niemand over, maar ik heb de laatste dagen mijn oor te luisteren gelegd en de jongere garde vond het nog niet zo’n gek idee. Die speeltuin moet zodanig gemaakt worden dat hij op een slimme/snelle ook gedemonteerd kan worden. Dit om reden dat als we toch een feesttent er neer willen zetten voor alle festiviteiten die we organiseren op de deel er dan plaats gemaakt moet worden. Het paviljoen kan dan mooi blijven staan en gelijk dienen als horeca centrum in die feesttent.
De kosten zullen dan niet sterk uit de hand kunnen lopen voor dit plan denk ik.
Verder buitenom aankleden en parkeer i.p.v. De Deel naar de zijkant  van ’t Voorhuys.

portfolio-text

2. Als men toch wil spreken over bebouwing, dan het muzisch centrum naar De Deel halen die een permanent podium moet krijgen, richting ’t Voorhuys, alwaar men ten allen tijde muziek ten gehore moet kunnen brengen en ook multifunctioneel bruikbaar voor de diverse activiteiten die er jaarlijks worden georganiseerd. Op de begane grond wordt er een diensten centrum gemaakt en gaan bijv. de makelaarskantoren die onder de toren nu hun kantoren hebben daar hun kantoren vestigen. Dan komen die voormalige huizen voor normale bewoning weer vrij. Dat diensten centrum bedoel ik dan in de breedste zin des woords. In dat dienstencentrum zou dan ook een horeca achtig iets kunnen komen, die gelijktijdig dan ook het muzisch centrum bedient voor het natje en droogje. Daar komt dan ook een terras en dat geeft dan weer meer aansporing voor muzikanten om op het podium, die ik net genoemd heb, hun optreden te verzorgen.

Kortom beide punten geven wel reuring en een HART in Emmeloord. Dat willen we toch?
Als laatste v.w.b. de afbraak van de flats. Laat dat voorlopig even op zijn beloop en doe eerst geld uitgeven aan DE DEEL.
Financieel is dit een behapbare kans voor de gemeente is mijn gedachte. Maar maak a.u.b. wel tempo om de geloofwaardigheid weer terug te krijgen als gemeente.

Daan Stomps

Een aantal tips:

  1. Zorg voor een rondgang in het winkelgebied, nu is het een op-en-neer. Kortom betrek de achterzijde als volwaardig winkelgebied. Uitsluitend buiten winkeltijden te bereiken door bestemmingsverkeer.
  2. Concentreer alle horeca op de deel, maak een aantrekkelijk* horeca plein met daarin een festivalplein (groots gedacht: afsluitbaar stadion alla het ajaxstadion)
  3. Borduur een taxi standplaats aan het bestaande busstation, verbied het op andere plekken. Reden? concentreer de geluidsoverlast.
  4. Bebouwing bedoelt voor bewoning aanmerken als “juichwoningen” dus men accepteert de levendigheid en geregeld een festivalgeluid.
  5. Concentreer alle festiviteiten op dit plein, waarbij de aanwezig horeca een deelname plicht heeft. Publiek-Private-festival-samenwerking
  6. Een licht verdiept plein zodat bij vorst klein laagje water voldoende voor” winterwonderland-ijsbaantje”
  7. Paardenmarkt is hoofd -betaald eerste uur gratis, slagboom doe het werk- parkeergebied samen met gebied tros-meerpaal.

* Aantrekkelijk: lommerrijk, voor ieder wat wils, ruime grote terras mogelijkheid een “Vrijthof” in het klein. Fietsvriendelijk en bewaakte fietsenstalling met reparatiemogelijkheid = reintegratietraject ism lokale fietsenmaker(s)( PPS).

Deel 1: oktober 2015

Helpt u mee?

Stuur hier ook uw idee in

Stuur uw idee of opmerking op een van bovenstaande ideeën in.

[contact-form-7 id=”11012″ html_class=”default”]