Hart voor Emmeloord | Over terug en vooruit kijken
10902
post-template-default,single,single-post,postid-10902,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Over terug en vooruit kijken

Column van de procesbegeleider van het Open Plan Proces

Over terug en vooruit kijken

In de afgelopen maanden zijn de nodige voorbereidingen verricht om te kunnen starten met een Open Plan Proces voor het centrum van Emmeloord. Een procesvoorstel met de uitgangspunten, een organisatiemodel en een eerste aanzet voor openbare bijeenkomsten is in de Raad besproken. Na een akkoord hierop is een speciale website, hart-voor-emmeloord.nl, gelanceerd. Er is een oproep gedaan aan bewoners en ondernemers in Noordoostpolder om zich aan te melden voor de project- en klankbordgroep en hier hebben bijna veertig bewoners en ondernemers gehoor aan gegeven.

Tot zover de eerste voorbereidingen. Want inmiddels is het Open Plan Proces in een eerste stroomversnelling geraakt. Op 26 augustus jl. kwamen de gekozen en ingelote leden samen om uit de inzendingen de laatste leden te kiezen. Dit hebben zij gedaan door alle brieven en mails goed te lezen en met elkaar het gesprek aan te gaan. De projectgroepleden die niet werken voor de gemeente hebben drie extra leden gekozen. In een andere kamer gingen de klankbordgroepleden in gesprek, op zoek naar vijf extra leden uit de samenleving.

In dit keuzeproces is uiteraard rekening gehouden met de selectiecriteria en er is gezocht naar een afspiegeling van leeftijden en een goede verhouding tussen mannen en vrouwen. Een moeilijke keus, want in alle brieven en mails zaten interessante overwegingen. Doorslaggevend in de keuze is geweest om leden te zoeken die vooral vooruit wilden kijken. Op mijn vraag wat hiermee werd bedoeld, kwam een uitgesproken en eensgezind antwoord van de leden van de project- en klankbordgroep: het Open Plan Proces kan alleen slagen wanneer bewoners en ondernemers bereid zijn het verleden achter zich te laten en met een frisse blik vooruit willen kijken. Uiteraard hebben de afgelopen jaren geleid tot de nodige frustraties, twijfels en negatieve sentimenten, maar wat hebben het centrum en daarmee de ondernemers en bewoners van Noordoostpolder hier nu aan? Niets. En dus is terug kijken geen optie. Het centrum verdient de toekomst.

Deze krachtige stellingname is mij uit het hart gegrepen. Wil het centrum van centrum gevarieerd kunnen blijven, gezelliger worden en zijn eigenheid versterken – en daar lijkt men het wel over eens – dan zal vooral vooruit gekeken moeten worden. Optimistisch en realistisch, zoals de eerste leden van de project- en klankbordgroep dit op 26 augustus zo treffend formuleerden.

De vraag die ik na deze positieve start had, was of dit ook door andere leden gedeeld werd. Op 9 september kwam het antwoord. Op die avond kwamen de project- en klankbordgroep opnieuw bijeen, maar nu in complete samenstelling. De boodschap die op de 26e werd afgegeven, werd alleen maar versterkt. Het centrum heeft niets aan terug kijken. Het centrum moet vooruit. Het Open Plan Proces moet vooral verbinding zoeken met bewoners, ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden en belangstellenden die bereid zijn de afgelopen moeizame jaren achter zich te laten.

Hoe opgetogen verliet ik ook de tweede bijeenkomst van de project- en klankbordgroep. En wat kreeg de project- en klankbordgroep met haar krachtige instelling wat mij betreft meteen het gelijk aan hun kant. Na die positieve avond, sloeg ik De Noordoostpolder van 9 september open. Op pagina 7 trof ik daar een artikel, waarin vooral terug gekeken werd. Helaas stonden alleen al in de alinea waar ik en mijn bureau werden genoemd, een aantal feitelijke onjuistheden en een onheuse suggestie. Ik kan deze onjuistheden en suggestie in deze column een voor een recht zetten. Maar wanneer ik dat doe, verval ook ik in terug kijken. En dan doe ik geen recht aan de oproep en oprechte motivatie van de project- en klankbordgroepleden om vooruit te kijken en vertrouwen op te gaan bouwen. Ik hoop én verwacht dat de oproep en motivatie van de bewoners en ondernemers uit de project- en klankbordgroep velen in Emmeloord en de dorpen in de Noordoostpolder aanspreekt.

Guido Wallagh, 16 september 2015.