Hart voor Emmeloord | Scenario 3 ‘Compact Centrum’ krijgt verder vorm
11922
post-template-default,single,single-post,postid-11922,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Scenario 3 ‘Compact Centrum’ krijgt verder vorm

Ontwikkeling van Stadshart Emmeloord bereikt nieuwe fase:

Scenario 3 ‘Compact Centrum’ krijgt verder vorm

Het scenario 3 ‘Compact Centrum’ is door de samenleving en de gemeenteraad verkozen tot beste scenario voor Stadshart Emmeloord. Dit scenario moet nu worden uitgewerkt in concrete maatregelen, projecten, investeringsafspraken en randvoorwaarden. Dat gebeurt met een Programma Hart voor Emmeloord. Het college vraagt de gemeenteraad om instemming met de kaders van dit programma en het proces om dit programma samen te stellen. De gemeenteraad moet ook besluiten over haar rol in het geheel.

Het Programma Hart voor Emmeloord kent drie stappen: kaders vaststellen, uitwerken en besluiten nemen. Daarbij worden belanghebbenden per onderdeel van het programma betrokken in de geest van het open plan proces. De organisatie wordt ook aangepast aan deze volgende fase. De stuurgroep blijft, maar wordt meer inhoudelijk sturend. De Projectgroep wordt ambtelijk samengesteld. En er komt een Adviesgroep met vertegenwoordigers uit de samenleving. De externe procesbegeleider Guido Wallagh blijft betrokken. Streven is om het Programma Hart voor Emmeloord in het voorjaar van 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Kaders
Het college vraagt de raad kaders mee te geven voor het Programma Hart voor Emmeloord. Die kaders gaan over ambitie, reikwijdte en inhoud. De ambitie voor het Programma Hart voor Emmeloord is Aantrekkelijkheid (gezellig, gratis parkeren), Kwaliteit (eigen, gevarieerd, duurzaamheid) en Haalbaarheid (haalbare voorstellen, realistisch, korte en lange termijn). Daarnaast stelt het Programmakader ook eisen aan kwaliteit, looptijd en financiën.

Besluitvorming
De behandeling van het voorstel is op 16 juni in een extra RTG (rondetafelgesprek). De gemeenteraad buigt zich op 4 juli over dit onderwerp.