Hart voor Emmeloord | Stadscafé’s leveren veel goede suggesties op
12747
post-template-default,single,single-post,postid-12747,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Stadscafé’s leveren veel goede suggesties op

Reacties worden vertaald naar een voorkeursvariant

De twee stadscafés van Hart-voor-Emmeloord hebben veel goede suggesties opgeleverd van inwoners en ondernemers op de drie varianten. Uit de reacties van de honderden bezoekers blijkt dat de De Deel een open karakter moet houden. Er is wel ruimte voor een paviljoen. Het idee om De Deel flink ‘groener’ te maken met bomen spreekt aan. Het park aan De Deel moet niet te vol worden gebouwd; mensen moeten er kunnen wonen en werken en er is ruimte voor wat horeca. Verder is er vrijwel geen draagvlak voor een supermarkt bij De Deel. Alle reacties worden vertaald naar één voorkeursvariant.

Lange Nering

Eindrapportage van de externe procesbegeleider Download

Een grote groep respondenten heeft een reactie gegeven op de Lange Nering, hoewel er in de drie stedenbouwkundige varianten weinig veranderde aan de Lange Nering. De wens is uitgesproken om in de Lange Nering in plaats van uitsluitend winkels ook horeca toe te voegen voor de levendigheid. Verder spreekt een groep respondenten de wens uit meer woningen rondom de Lange Nering te zien. Dit komt de levendigheid, sfeer en gezelligheid ten goede. Tegenstanders van deze plannen houden de Lange Nering graag zoals deze nu is: een compacte winkelstraat. Uitbreiding van winkels naar Kettingplein en de Korte Achterzijde passen volgens deze groep ook niet bij het idee achter het Compacte Centrum.

Korte Achterzijde

Een doorsteek naar De Deel biedt kansen voor de Korte Achterzijde, hoewel er gewaakt moet worden voor stijgende huurprijzen. De ondernemers die momenteel op de Korte Achterzijde zijn gevestigd, hebben dat vooral gedaan vanwege de lagere huren. Ondernemers zien hier graag een autoluwe straat. Inwoners zien de Korte Achterzijde graag ‘opgepoetst’ en reageren positief op een ‘looprondje’ via Lange Nering en Korte Achterzijde.

In het verlengde van het Kettingplein
Een bundeling van supermarkten en winkels met woningen daarboven, ziet een grote meerderheid als positief in het verlengde van het Kettingplein. Voor een goed ‘looprondje’ is een betere aansluiting op de Lange Nering is noodzakelijk. Velen spreken de wens uit voor starters- en seniorenwoningen bij het Kettingplein. Parkeren moet mogelijk zijn bij winkels en supermarkten in het gebied tussen Kettingplein en Smedingplein.

Op de locatie van de voormalige flats Tros, Anker, Boei en Meerpaal, zien de meeste respondenten graag woningen terugkomen. Met behoud van het groen tussen de woningen/appartementen.Verder spreekt een groot deel zorgen uit over hoe hoog de nieuwbouw wordt: het advies is bouw niet hoger dan vier lagen. Er blijkt een behoefte te zijn aan seniorenwoningen en starterswoningen. Deze locatie kan aan die behoefte voldoen.

Jumboplein
Bebouwing van het Jumboplein wordt door een meerderheid als positief gezien. Mits er voldoende parkeergelegenheid is. Verder moeten winkels worden gecombineerd met woningbouw en dan vooral met senioren- en starterswoningen. Mogelijke supermarkten aan het Kettingplein of Jumboplein moeten worden ‘ingepakt’ met woningen en/of winkels.

Parkeren
Het belang van gratis parkeren, zoals ook in eerste fase van het Open Plan Proces benadrukt, is opnieuw herhaald. Ook voldoende parkeerplaatsen blijft belangrijk, want dit is vaak genoemd. Sommigen vroegen zich af of op het uiteinde van de Paardenmarkt, waar vrijwel nooit geparkeerd wordt, geen woningen kunnen komen.

Toe naar één voorkeursvariant
Tijdens de stadscafes hebben honderden inwoners en ondernemers gereageerd op de drie stedenbouwkundige varianten. Alle reacties worden vertaald naar een voorkeursvariant. Voordat de raad in juli over deze variant beslist, wordt de voorkeursvariant gepresenteerd in een stadscafe aan inwoners en ondernemers. Dan is duidelijk wat er in een Compact Centrum gaat gebeuren. In 2018 kan dan worden gestart met de aanpak op De Deel. In 2018 en 2019 worden woningbouw, winkels en supermarkten aangepakt.