Hart voor Emmeloord | Stemming ondernemersfonds centrum Emmeloord
12909
post-template-default,single,single-post,postid-12909,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Stemming ondernemersfonds centrum Emmeloord

In het centrum van Emmeloord komt vanaf 1 januari 2018 misschien een BIZ: een Bedrijveninvestering Zone. Met een BIZ kan de gemeente belasting heffen onder alle ondernemers in het centrum van Emmeloord. De belasting wordt in de vorm van subsidie in een ondernemersfonds gestort, waarmee de ondernemers zelf activiteiten kunnen betalen om het centrum aantrekkelijker te maken. Wethouder Henk Suelmann: “Het initiatief voor een ondernemersfonds komt vanuit de ondernemers zelf. In reactie op het open plan proces voor het Stadshart heeft de BAN hiervoor in 2015 al een verzoek gedaan”. Dit verzoek is uitgewerkt in een BIZ. De gemeenteraad heeft er op 16 oktober 2017 positief over besloten. Nu volgt een stemronde onder de winkeliers. Als er voldoende draagvlak is, gaat de BIZ op 1 januari 2018 van start.

Ondertekening uitvoeringsbijeenkomst door Jeroen Beekman van Stichting Centrummanagement Emmeloord en burgemeester Aucke van der Werff

Stichting Centrummanagement Emmeloord
Voor een goede besteding van het fonds is de Stichting Centrummanagement Emmeloord verantwoordelijk. Ondernemers hebben zich in deze stichting verenigd om een compleet activiteiten- en evenementenprogramma uit te voeren voor het centrum van Emmeloord, ondersteund door promotie en marketing. Samen met de gemeente willen zij zich inzetten voor de centrumontwikkeling, door versterking van het winkelaanbod, monitoring van leegstand en door te zorgen voor een sfeervol, schoon en veilig centrumgebied. Daarnaast stimuleren zij innovatie en ondernemerschap.  De stichting gaat samenwerken met de Vereniging van Eigenaren Lange Nering Oost/West, STEP, BAN en gemeente Noordoostpolder.
De basis voor de BIZ is een verordening, waarmee de gemeente een belasting kan opleggen aan de ondernemers. Op die manier betalen alle bedrijven in het centrum mee. De bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Stemronde nodig
De gemeenteraad gaf op 16 oktober akkoord op het voorstel. Daarna is de draagvlakmeting onder ondernemers gestart. Alle ondernemers krijgen een brief en stembiljet namens de gemeente. De brieven worden persoonlijk uitgereikt aan de ondernemers in het BIZ-gebied. De stembiljetten worden vervolgens in een gesloten envelop ingeleverd. Op 14 november 2017 worden de stemmen geteld door een gemeentelijke stemcommissie, in bijzijn van een notaris. De verordening zal, na een positieve stemronde, per 1 januari 2018 ingaan. De ingerichte BIZ blijft tot 1 januari 2023 van kracht, daarna moet opnieuw een draagvlakmeting worden gedaan.